ศักยภาพ

กำลังการผลิต 6,000 – 7,000 ตัน ต่อเดือน ด้วยศักยภาพของบุคลากรกว่า 150 คน โดยรักษาคุณภาพการผลิต และพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้จำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กรูปพรรณที่มีคุณภาพทุกประเภท โดยส่งมอบถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการมุ่งมั่นพัฒนาในผลิตภัณฑ์ และคุณภาพบุคลากร โดยกำหนดไว้เป็น Slogan สโลแกนของบริษัท คือ “มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ ก้าวไกลไปด้วยกัน”

คุณภาพของสินค้า มาเป็นอันดับหนึ่ง

กลุ่มธุรกิจในเครือ

buildproplus
error: Content is protected !!